LcooL System              

Przepływowy urządzenie do stabilizacji temperatury medium chłodzącego

w zakresie 2-75°C z dokładnością nastawy 0,1° C. Moc termodynamiczna 360 W

LcooL System jest idealnie przystosowany do stabilizacji temperatury elektroforezy.

Więcej informacji  


                                  eb56bf8b-e6f1-4b83-9dc8-ac1299060732jpg