W chwili obecnej realizujemy następujące międzynarodowe i krajowe projekty badawcze z zakresu terapii i diagnostyki molekularnej:

 

CURELUNG

7th Framework Programme of Research and Technological Development (FP7) of the European Commission

 

 

AVEVITAS

 

Projekt jest finansowany przez NCBR w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (O ROB 0002 03 001).

 

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

 

 • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr hab. Jana Sehna
 • Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o.

 

Jednym z wyzwań nowoczesnej kryminalistyki jest zwiększenie możliwości indywidualizacji materiału dowodowego. Stosowane powszechnie profilowanie DNA pozwala jedynie na badania porównawcze (bezpośrednie porównanie z profilem osoby podejrzanej bądź pośrednie przy wykorzystaniu profili genetycznych osób spokrewnionych). Nie pozwala natomiast na wnioskowanie na temat cech osoby, która pozostawiła dany ślad biologiczny.
Obecnie szczególne nadzieje wiązane są z predykcją wieku osoby, co wydaje się możliwe do ustalenia przez badanie wybranych markerów DNA. Posiadając informację dotyczącą prawdopodobnego wieku osoby, organy ścigania będą mogły bardziej precyzyjnie wytypować grupę docelową osób podejrzanych, co w znaczący sposób przyspieszy prowadzenie działań wykrywczych i zredukuje koszty badań przesiewowych.
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia do analizy kryminalistycznej umożliwiającego najbardziej precyzyjne określenie wieku człowieka będącego dawcą materiału biologicznego. Stworzenie testu będzie
obejmować wytypowanie markerów wykazujących korelacje z wiekiem człowieka i ocenę ich użyteczności w aspekcie kryminalistycznym oraz opracowanie modelu matematycznego pozwalającego na określanie wieku z maksymalną precyzją.

 

 

 

 

 

 

 

SFORA

 

W dniu 28 grudnia 2011 roku Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii reprezentując Konsorcjum składające się z dwunastu instytucji, podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o wykonanie i finansowanie projektu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Tytuł projektu ''Mobilne laboratorium do poboru próbek środkowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych".

 

Projekt był realizowany przez szerokie Konsorcjum, stanowiące unikatową grupę badawczą w skali kraju , w skład którego wchodzili:

 

 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 • Wojskowa Akedemia Techniczna, Wydział Mechaniczny
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki
 • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Warszawska
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Hydromega Sp. z o.o.
 • AMZ Bis Sp. z o. o.
 • A&A Biotechnology s.c. Adam Burkiewicz, Mikołaj Burkiewicz
 • Krzysztof Kucharczyk Techniki Elketroforetyczne Sp. z o.o.

 

Celem porjketu było wytowrzenie elementów systemu automatycznego pobierania i automatycznej analizy próbek środkowiskowych (powietrza, gleby, wody) skażonych czynnikami broni biologicznej, okreslanych łącznie jako Mobilna Automatyczna Platforma Próbobiórczo-Identyfikująca. Pożądaną korzyścią było stworzenie możliwości bezpiecznej pracy personelu wosjkowego i służb wczesnego reagowania w obliczu skażenia biologicznego,

z jednoczesnym skróceniem czasu analizy poprzez zastosowanie metody referencyjnej analizy w miejscu zdarzenia.  Drugim celem było wytworzenie wersji demonstracyjnej Laboratorium Kontenerowego Diagnostyki Czynników Biologicznych Broni Masowego Rażenia.

 

 

 

NEW-VAC

Szczepionka NDV dla kur

 

Celem porjektu jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji szczepionki wektorowej przeciwko chorobie Newcastle u kur.

 

Projekt Realizowany jest przez Konsorcium w skladzie:

 • Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego-Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o