Projekt badawczy VELA-GAZ

 

 Wzrastające zużycie energii w skali kraju i świata stawia nowe wyzwania w zakresie jej produkcji, magazynowania i transportu. Według Raportu za 2018r amerykańskiej agenci U.S. Energy Information Administration prognozowany jest w okresie do roku 2050 największy bezwzględny wzrost zużycia gazu ziemnego jako źródła energii w tym kraju (Rys.2).  Ponadto wraz z prognozowanym wzrostem udziału samochodów z napędem elektrycznym oraz hybrydowym (w tym wodorowym) - transport - ktory juz obecnie jest to drugi co do wielkości sektorem gosp. zużywający energię (Rys.1)  - prognozowane jest dalszy wzrost zapotrzebowania na paliwa gazowe, ich transport oraz magazynowanie.

 W odpowiedzi miedzy innymi na te wyzwania wraz z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii w Warszawie który jest koordynatorem tego projektu, realizujemy projekt badawczy pt

„Opracowanie autonomicznego systemu analitycznego typu GC/DMS do ciągłej i zdalnej analizy transportowanego paliwa gazowego oraz jego domieszek dla potrzeb usprawnienia zarządzania inteligentna siecią gazową (smart grid)”

 Celem tego projektu jest opracowanie autonomicznej,  platformy analitycznej profilu chemicznego transportowanego paliwa gazowego (gazu ziemnego oraz wodoru) o szerokim zakresie pomiarowym i która będzie mogła przekazywać wyniki pomiarów czasie rzeczywistym (Rys 3).


Projekt POIR.04.01.01-00-0033/18 jest współfinansowany przez

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PGNiG S.A.Ogłoszenia

 o zapotrzebowaniu i dostawach materiałów i usług dla potrzeb realizacji projektu

VELA-GAZ  POI R.04.01.01-00-0033/18