Zapytania o ofertę na dostawę sprzętu, drobnego wyposażenia laboratoryjnego oraz odczynników                                                                      

Wszystkich zaintersowanych Zapytaniem Ofertowym serdecznie prosimy o kontakt telefoniczny : +48 22 668 71 47  celem uzyskania informacji dotyczacych technicznej specyfikacji przedmiotu zapytania.

 

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@kucharczyk.com.pl  lub fax +48 22 668 71 52 lub wysłać na adres korespondecyjny spółki:

Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o., 

ul. A. Pawińskiego 5a/D

02-495 Warszawa, Poland

w terminie wskazanym w indywidualnym Zapytaniu Ofertowym.

 

Zapytanie o Ofertę nr 003/2015 z dnia 07.08.2015

Uprzejmie prosimy o składanie ofert na dostawę sprzętu, sprzetu podobnego lub lepszego do niżej wyspecyfikowanych pozycji w teminie do 14.08.2015, godz 15:00 czasu warszawskiego.

 

1. Millipore MILLI-Q Plus ultra-pure Water System

2. Eppendorf 5355 MTP Thermomixer

3. Eppendorf 5415R Refrigerated Centrifuge

4. Agilent 2100 Bioanalyzer

5. Applied Biosystems ABI StepOne Real-Time 48 Well PCR

6. GE NanoVue Plus UV/Vis Nano Spectrophotometer