Nowość !

Minitrans Mx - niezawodny transfer białek z żelu na membranę z opcją chłodzenia buforu elektrodowego

Minitrans Mx zapewnia wygodny i niezawodny transfer białek z mini żeli na membrany, dzięki zastosowaniu platynowych elektrod, których geometria zapewnia jednorodne pole elektryczne na całej powierzchni żelu. Zastosowanie zimnego wkładu, chłodzącego bufor elektrodowy, eliminuje negatywne skutki wzrostu temperatury na poziom renaturacji białek podczas elektrotransferu. Zmniejszone rozmiary pola transferu pozwalają optymalnie dostosować wielkość membrany do powierzchni żelu, a przez to zaoszczędzić cenne odczynniki stosowane do wywołania reakcji western blotting. Aparat pozwala na jednoczesny transfer białka na membrany z dwóch żeli, co skraca czas oraz zwiększa powtarzalność wyników.

Zestaw Minitrans Mx zapewnia:

  • Równoległy transfer z dwóch żeli 10 x 8 cm
  • Opcjonalne chłodzenie buforu elektrodowego "zimnym" wkładem
  • Możliwość mieszania buforu elektrodowego w czasie transferu
  • Jednorodny transfer na całej powierzchni żelu dzięki unikalnej geometrii platynowych elektrod
  • Ekonomiczną eksploatację
  • Niezawodną konstrukcję, która zapewnia jednorodny docisk żelu do membrany na całej jego powierzchni

Zamawianie:

Nr kat. Opis
111-101

Minitrans Mx

 

komora z platynowymi elektrodami,

2 kasety do zestawu Minitrans,
2 gąbki mineralne do zestawu Minitrans,

wkład chłodzący,

pokrywa,

kable zasilające

Akcesoria:

Nr kat. Opis
111-102 Kaseta do zestawu Minitrans Mx
111-103 Gąbki do zestawu Minitrans Mx
100-142 Pojemnik szklany z pokrywą do barwienia żeli
100-160 Dry-Out - zestaw do suszenia żeli z foliami, na 35 żeli

Rekomendowane produkty: