Usługowe laboratorium genotypowania techniką MSSCP

Analiza MSSCP genu EGF-R1 w materiale klinicznym raka płuc. Ścieżka 1 - profil elektroforetyczny wariantu referencyjnego WT, ścieżki 2-4 - próbki kliniczne.

Na bazie DNA Pointer System stworzyliśmy Laboratorium Genetyczne firmy Kucharczyk TE, które świadczy usługi genotypowania metodą MSSCP dowolnego materiału biologicznego (onkologicznego, wirusologicznego, bakteriologicznego) w zakresie analiz przesiewowych, identyfikacji SNP oraz detekcji nowych, nieznanych wariantów genetycznych.

 

DNA Pointer System dzięki unikalnemu systemowi kontroli temperatury w żelu zapewnia:

- wysoką wykrywalność znanych i nowych mutacji oraz SNP - dzięki kilkukrotnej zmiane temperatury rozdziału w trakcie elektroforezy

- wysoką powtarzalność wyników dzięki stabilizacji temperatury z dokładnością 0,25 st C

- wysoką czułość pozwalającą na wykrycie nawet niewielkiej domieszki w niejednorodnym materiale biologicznym

 

Jesteśmy otwarci na realizację zleceń od dowolnego etapu: izolacji DNA z materiału biologicznego lub perapartów parafinowych, projektowania starterów reakcji PCR, amplifikacji PCR, rozdziałów MSSCP i ustalenia genotypu dodatkowych wariantów genetycznych na poziomie sekwencji.

 

Świadczymy komercyjne usługi genotypowania jak również współuczestniczymy w realizacji grantów finansowanych przez NCN, NCBiR oraz UE (CureLung). Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Aktywnie uczestniczymy we współtworzeniu nowych projektów zakładających wykorzystanie techniki MSSCP w badaniach.

 

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie badawcze, współpracujemy z ośrodkami naukowymi i klinicznymi w Polsce i w Europie. Uzyskane w naszym Laboratorium wyniki były publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych o wysokim Impact Factor.

 

Warunki realizacji zleceń ustalamy na podstawie Państwa indywidualnego zapotrzebowania w zależności od liczby próbek, rodzaju materiału wyjściowego oraz liczby analizowanych wariantów genetycznych. Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji.

 

Oferujemy możliwość wykonania nieodpłatnie próbnej analizy do 10 próbek.

 

 

 

Genotypowanie próbek terenowych wirusa grypy techniką MSSCP.