Zasilacze elektroforetyczne

Oferujemy szeroką gamę niezawodnych zasilaczy firmy APELEX pozwalających na dobranie optymalnych parametrów dla różnych zastosowań począwszy od klasycznej elektroforezy DNA po elektrotransfer oraz IEF.

 

Oferowane Państwu zasilacze charakteryzują się:

- wysoką jakością potwierdzoną 2-letnim okresem gwarancji na wszystkie materiały i montaż

- bezpieczeństwem pracy - zasilacze zaprojektowane i produkowane są zgodnie ze światowymi i europejskimi standardami bezpieczeństwa i jakości (CE)

- intuicyjną obsługą możliwą dzięki konstrukcji i oprogramowaniu dedykowanemu do potrzeb elektroforezy kwasów nukleinowych i białek

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładkach oferowanych przez nas produktów.

Parametry użytkowe i techniczne

Właściwości/Model PS304 PS305 PS503 PS608 PS1006 PS202 PS1006P PS9009TX PS3003
Maksymalne napięcie [V]   300   300   500    600    1000    200     1000      3000    3000 
Maksymalny prąd [mA]   400   500   300    800     600   2000      600       300     300 
Maksymalna moc [W]   100   100    100    300     300    300      300       300     300 
Stabilizacaja napięcia i prądu     +     +      +      +       +     +       
Stablizacja napięcia, prądu i mocy                   +        +     + 
Timer/Gel Saver     +/+    +/+     +       +      +      +/+        +/+   
Integrator                   +        +  
Programowanie faz                   +        +  
Kontrolowanie temp. przez sondę                   +        +  
Interface RS232                    +        +  

Aplikacje

Aplikacja PS304 PS305 PS503 PS608 PS1006 PS202 PS1006P PS9009TX PS3003
DNA/RNA elektroforeza agarozowa
RFLP
Kontrola jakości PCR
Sekwencjonowanie              
Izoelektroogniskowanie, SSCP,  DGGE                
Elektroforeza białek    
SDS - Page  
Semidry Blotting      
Western Blotting      

● - model możliwy do zastosowania

■ - model zalecany