prev next
play

Praktyczne poradniki laboratoryjne

skorzystaj  z wiedzy praktyków

Nowości

      DNAPointer System     

Precyzyjna analiza kompleksów białkowych  oraz konformerów RNA i ssDNA  in vitro


   Elektroforeza pionowa   i horyzontalna  

230c3aba-4914-41ed-8a68-c9564ba6d481jpgc314e2e1-614a-4fe5-bf1d-96c40cb378bbjpg

95656502-dea8-4fac-9b5c-5a7295701ceejpg


Unikalne rozwiązania aparatów do analizy
kwasów nukleinowych i białek. 
 

  Stelaże i pudełka do zamrażarek  

3sstelazewycietejpg

Oferujmy szeroką game stelaży, pudełek i kaset do przechowyaania prób w niskich temperaturach

Badania i Rozwój


Oligomed logo

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 01/01/2021 rozpoczęła się realizację projektu OLIGOMED, którego celem jest przygotowanie 15 młodych badaczy do uzyskania tytułu doktora nauk przyrodniczych z zakresu opracowania nowej klasy leków, których substancją aktywną będą oligonukleotydy. Ta nowa postać leków, dzięki szczepionkom mRNA, stała ważnym narzędziem w zapobieganiu chorobom zakaźnym (COVID-19) i niesie też nadzieje na opracowanie nowych terapii chorób nowotworowych, neurologicznych i kardiologicznych. Projekt ten jest finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horizon 2020, jako grant Marie Skłodowska Curie No 956070. A  jego koordynowany jest University of Southampton. W skład konsorcjum wchodzi 12 zespółw, w tym z Cambirdge University, INSERM, Karolinska Institutet oraz firmy np. AstraZenecka. Nasza firma, w ramach tego projektu, zatrudni na okres 3 lat, młodego badacza który zostanie równolegle przyjęty na studia doktorskie na jednym z uczestnicząc w projekcie uniwersytetów z Francji, Włoch, UK lub Belgii. Jego głównym celem będzie analiza in vitro, syntetyzowanych przez pozostałe Zespoły, oligonukleotydów z wykorzystaniem naszej własnej platformy  analitycznej: DNAPointer System. Rekrutacja jest w toku. Po więcej informacji na temat projektu zapraszamy na stronę: https://www.southampton.ac.uk/oligomed/about/index.page
01.06.2021r.

Scutum N

Wirusowa, rekombinowana szczepionka przeciw chorobie Newcastle dla drobiu.  

We współpracy z  Zespołem Prof Bogusława Szewczyka z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Zespołem Prof Krzysztofa Śmietanki z Instytutu Weterynarii w Puławach braliśmy udział w projekcie opracowania rekombinowanej szczepionki wirusowej dla drobiu sfinansowanego przez NCBiR.  Uzyskana szczepionka wirusowa wykazała w terenowych badaniach klinicznych 95% skuteczność i ograniczyła siestwo heterologicznego wirusa w blisko 100% (Rys poniżej).  

201707brndvredukcjasiestwajpg

 Ponadto uzyskany prototyp szczepionki, jako jedyna wśród dostępnych na rynku, posiada zrekombinowane w genomie wirusa HVT dwa geny kodujące białka antygenowe wirusa wywołującego chorobę Newcastle. A to powinno zapewnić szerszą i skuteczniejszą ochronę aniżeli szczepionka wirusowa niosąca tylko jeden gen wirusa NDV.
 Konstrukcja otrzymanego wirusa szczepionkowego jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w USPTO o nr 62/513,453. A w chwili obecnej rozpoczynamy wstępne rozmowy w zakresie jej komercjalizacji z globalnymi firmami weterynaryjnymi, a jednocześnie przygotowujemy projekt którego celem jest wyprodukowanie szczepionki w standardzie GMP oraz wykonanie niezbędnych do jej rejestracji w EU i USA  badań klinicznych.

ncbr_logo_z_czerwonym_napisemjpg

AgePlex

Szacowanie wieku człowieka na podstawie markerów epigenetycznych izolowanych ze śladów kryminalistycznych. 


We współpracy z Centralnym Laboratorium KG Policji, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Ekspertyz Sadowych z Krakowa opracowaliśmy test do szacowania wieku człowieka na podstawie wybranych markerów epigenetycznych. Prace te zostały sfinansowany przez NCBiR. Test znajduje zastosowanie do szacowaniu wieku osoby na podstawie genomowego DNA wyizolowanego z jej krwawych śladów pobranych na miejscu przestępstwa.

 Na załączonym rysunku przedstawiono dokładność oszacowania wieku człowieka dla grupy ponad 200 osób w z grupy "uczącej" użytej do określenia algorytm korelujący poziom metylacji markerów z wiekiem, a następnie na grupie ponad 100 osób (grupa testowa) określona została dokładność oznaczania wieku testem na poziomie ok 3,9 lat w przedziale wiekowym 2-75 lat. 

201707ageplexwykresdokladnoscjpolskijpg

 Dalsze prace rozwojowe zmierzają do opracowania standardowej procedury diagnostycznej i walidacji testu na najnowszych platformach sprzętowych używanych do ilościowego oznaczania poziomu metylacji wybranych markerów oraz do poszerzenia zakresu stosowalności opracowanej metodologii na inne rodzaje tkanek ludzkich takich jak ślina, nabłonek, kości etc

ncbr_logo_z_czerwonym_napisemjpg