prev next
play

Praktyczne poradniki laboratoryjne

skorzystaj  z wiedzy praktyków

Nowości

Analiza kompleksów białkowych in vitro

      DNAPointer System      


2b39ce40-4acd-424d-99f3-50e98e6d9c35jpg


Zamów zbiór publikacji nt zastosowania DNAPointer System do analizy kompleksów białko-białko; białko-kw.nukleinowe oraz białko-ligand.

 Testy sprzętu laboratoryjnego  

230c3aba-4914-41ed-8a68-c9564ba6d481jpgc314e2e1-614a-4fe5-bf1d-96c40cb378bbjpg

95656502-dea8-4fac-9b5c-5a7295701ceejpg

Zapraszamy do przetestowania (bezpłatnie) naszych aparatów do analizy kwasów nukleinowych i białek.   

Przechowywanie białek w niskich temp.

   Test Stelaży do zamrażarek  .

3sstelazewycietejpg
Wybierz Stelaż pasujący do Twojej zamrażarki a prześlemy go na nasz koszt do bezpłatnych testów z ... niespodzianką :)

Badania i Rozwój


 

VELA GAZ

Wraz z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii w Warszawie który jest koordynatorem tego projektu, realizujemy projekt badawczy pt.


„Opracowanie autonomicznego systemu analitycznego typu GC/DMS do ciągłej i zdalnej analizy transportowanego paliwa gazowego oraz jego domieszek dla potrzeb usprawnienia zarządzania inteligentna siecią gazową (smart grid)”


Celem tego projektu jest opracowanie autonomicznej,  platformy analitycznej profilu chemicznego transportowanego paliwa gazowego (gazu ziemnego oraz wodoru) o szerokim zakresie pomiarowym i która będzie mogła przekazywać wyniki pomiarów czasie rzeczywistym.


Projekt POIR.04.01.01-00-0033/18 jest współfinansowany przez

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PGNiG S.A.Scutum N

Wirusowa, rekombinowana szczepionka przeciw chorobie Newcastle dla drobiu.  

We współpracy z  Zespołem Prof Bogusława Szewczyka z Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Zespołem Prof Krzysztofa Śmietanki z Instytutu Weterynarii w Puławach braliśmy udział w projekcie opracowania rekombinowanej szczepionki wirusowej dla drobiu sfinansowanego przez NCBiR.  Uzyskana szczepionka wirusowa wykazała w terenowych badaniach klinicznych 95% skuteczność i ograniczyła siestwo heterologicznego wirusa w blisko 100% (Rys poniżej).  

201707brndvredukcjasiestwajpg

 Ponadto uzyskany prototyp szczepionki, jako jedyna wśród dostępnych na rynku, posiada zrekombinowane w genomie wirusa HVT dwa geny kodujące białka antygenowe wirusa wywołującego chorobę Newcastle. A to powinno zapewnić szerszą i skuteczniejszą ochronę aniżeli szczepionka wirusowa niosąca tylko jeden gen wirusa NDV.
 Konstrukcja otrzymanego wirusa szczepionkowego jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w USPTO o nr 62/513,453. A w chwili obecnej rozpoczynamy wstępne rozmowy w zakresie jej komercjalizacji z globalnymi firmami weterynaryjnymi, a jednocześnie przygotowujemy projekt którego celem jest wyprodukowanie szczepionki w standardzie GMP oraz wykonanie niezbędnych do jej rejestracji w EU i USA  badań klinicznych.

ncbr_logo_z_czerwonym_napisemjpg

AgePlex

Szacowanie wieku człowieka na podstawie markerów epigenetycznych izolowanych ze śladów kryminalistycznych. 


We współpracy z Centralnym Laboratorium KG Policji, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Ekspertyz Sadowych z Krakowa opracowaliśmy test do szacowania wieku człowieka na podstawie wybranych markerów epigenetycznych. Prace te zostały sfinansowany przez NCBiR. Test znajduje zastosowanie do szacowaniu wieku osoby na podstawie genomowego DNA wyizolowanego z jej krwawych śladów pobranych na miejscu przestępstwa.

 Na załączonym rysunku przedstawiono dokładność oszacowania wieku człowieka dla grupy ponad 200 osób w z grupy "uczącej" użytej do określenia algorytm korelujący poziom metylacji markerów z wiekiem, a następnie na grupie ponad 100 osób (grupa testowa) określona została dokładność oznaczania wieku testem na poziomie ok 3,9 lat w przedziale wiekowym 2-75 lat. 

201707ageplexwykresdokladnoscjpolskijpg

 Dalsze prace rozwojowe zmierzają do opracowania standardowej procedury diagnostycznej i walidacji testu na najnowszych platformach sprzętowych używanych do ilościowego oznaczania poziomu metylacji wybranych markerów oraz do poszerzenia zakresu stosowalności opracowanej metodologii na inne rodzaje tkanek ludzkich takich jak ślina, nabłonek, kości etc

ncbr_logo_z_czerwonym_napisemjpg