Bufory i odczynniki do elektroforezy

Wyniki analiz molekularnych, a zwłaszcza rozdziałów elektroforetycznych w dużym stopniu zależą od jakości odczynników chemicznych używanych do przygotowywania żeli, buforów elektrodowych oraz ich barwienia.

 

Oferujemy wyselekcjonowane i testowane odczynniki do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych, które rekomendujemy ze względu na:

 • wysoką powtarzalność genotypowania techniką SSCP i MSSCP
 • wygodne użycie
 • gwarantowaną najwyższą jakość
 • bardzo atrakcyjne ceny
 • szybki czas realizacji zamówień

Bufory do elektroforezy

Oferujemy dedykowane do rozdziałów elektroforetycznych SSCP i MSSCP bufory denaturujące, obciążające oraz rozdzielające. Wysoka czystość odczynników gwarantuje jakość i powtarzalność uzyskiwanych rozdziałów.

Coomassie Blue

do niespecyficznego barwienia białek

Coomassie Blue jest roztworem do niespecyficznego barwienia białek. Po rozdziale elektroforetycznym inkubacja żelu poliakrylamidowego z roztworem kumazyny pozwala na odwracalną wizualizację rozseparowanych białek.Silver Stain
Zestaw do barwienia żeli

Zestaw Silver Stain szybko i powtarzalnie barwi fragmenty dsDNA, ssDNA, RNA i białka w żelach poliakrylamidowych.

 

Zestaw Silver Stain charakteryzuje:

 • wysoki próg czułości: 5 pg DNA/RNA
 • krótki czas barwienia: 40 min dla DNA i RNA
 • wysoka powtarzalność metody
 • wygoda przygotowania

 

Rekomendujemy zestaw Silver Stain do barwienia żeli rozdzielanych w DNA Pointer System.


Akrylamidy
gotowe, ultraczyste roztwory akrylamidów

Jakość odczynników a zwłaszcza akryalmidu i bisakrlamidu ma kluczowe znaczenie dla powtarzalności i standaryzacji wielkości por w żelach poliakrylamidowych polimeryzowanych ręcznie. A to wpływa w najoeskzym stopniu na i jakość i powtarzalność rozdziałów białek i kwasów nukleinowych w żelach PA.


Roztwory akrylamidów:

 • 4x krystalizowane
 • gotowe do użycia
 • ultraczyste (filtrowane)
 • bezpieczne
 • dostępne w stężeniach 30% lub 40%
 • dostępne w proporcjach akrylamid/bis-akrylamid: 19:1, 29:1, 37,5:1


Zamawianie

Nr kat

Opis

 

200-141

Bufor denaturujący A do SSCP, 5 ml

 

200-143

Bufor denaturujący A do SSCP, 15 ml

 

200-142

Bufor denaturujący B do SSCP, 5 ml

 

200-144

Bufor denaturujący B do SSCP, 15 ml

 

200-145

Bufor obciążający 6x stężony, 1 ml

 

200-150

Bufor TBE 10x, 1l

 

200-155

TEMED, 1 ml

 

200-107

Barwnik Coomassie stężony x5, 1 l

 

200-101

Zestaw Silver Stain DNA/RNA x 25 żeli

 

200-102

Zestaw Silver Stain Białko x 25 żeli

 

200-103

Zestaw Silver Stain DNA/RNA x 5 żeli

 

200-104

Zestaw Silver Stain Białko x 5 żeli

 

200-160

Akrylamid/Bis-akrylamid 30% 19:1 500 ml

 

200-161

Akrylamid/Bis-akrylamid 30% 19:1 1000ml

 

200-162

Akrylamid/Bis-akrylamid 30% 29:1 500ml

 

200-163

Akrylamid/Bis-akrylamid 30% 29:1 1000ml

 

200-164

Akrylamid/Bis-akrylamid 30%37,5:1 500ml

 

200-165

Akrylamid/Bis-akrylamid 30% 37,5:1 1000ml

 

200-166

Akrylamid/Bis-akrylamid 40% 19:1 500ml

 

200-167

Akrylamid/Bis-akrylamid 40% 19:1 1000ml

 

200-168

Akrylamid/Bis-akrylamid 40% 29:1 500ml

 

200-169

Akrylamid/Bis-akrylamid 40% 29:1 1000ml

 

200-170

Akrylamid/Bis-akrylamid 40% 37,5:1 500ml

 

200-171

Akrylamid/Bis-akrylamid 40% 37,5:1 1000ml