Powtarzalna analiza białek i kwasów nukleinowych w żelach płytowych w warunkach natywnych i denaturujących wymaga, oprócz sprawdzonych odczynników, zapewnienia identycznych warunków fizyko-chemicznych w czasie tych analiz. Oferujemy szeroką gamę sprzętu dedykowanego do elektroforezy płytowej białek (w warunkach natywnych i denaturujących) kompleksów białko-białko oraz kompleksów białko- kwasy nukleinowe. 


Aparat STANDARD 2
do podwójnej elektroforezy płytowej 19x19 cm, z rozprowadzaniem ciepła ze środkowej części żelu


STANDARD2 jest aparatem do pionowej elektroforezy białek lub kwasów nukleinowych w żelu poliakrylamidowym. Konstrukcja aparatu z wytrzymałego plekisglasu oraz zabezpieczone przed korozją kable zasilające zapewniają długotrwałą eksploatację. Elektrody zostały wykonane ze 100% platyny (bez domieszek innych metali), minimalizując ogrzewanie buforu podczas elektroforezy przy dużym napięciu. Cienka uszczelka zapewnia równomierny nacisk na żel, umożliwia wysoką rozdzielczość oraz eliminuje możliwość wyginania ścieżek podczas prowadzenia elektroforezy.


Zalety systemu:

 • elektrody ze 100% platyny (szybkie i równe rozdziały, niższa temperatura przy wysokich napięciach)
 • solidna i bezpieczna konstrukcja aparatu, uniwersalne i bardzo trwałe przewody
 • droga rozdziału żelu do 165 mm
 • regulowana grubość żelu (0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm lub 2 mm)
 • elektroforeza na jednym lub dwóch żelach równocześnie
 • wysoka trwałość szyb grubości 4 mm
 • pośredni, czteropunktowy regulowany docisk szyb
 • wygodny system wylewania żeli
 • niezawodne uszczelnienia

Aparat STANDARD 6 

innowacyjny aparat do elektroforezy 2D, z wbudowanym ceramicznym wymiennikiem ciepła i mieszaniem buforu elektrodowego, pozwalający na elektroforezę do 6 żeli jednocześnieInnowacyjna konstrukcja STANDARD 6  pozwala na elektroforezę białek lub kwasów nukleinowych nawet w 6 żelach płytowych o wymiarach szyb 19 x 19 cm jednocześnie. Każdy żel z dwóch stron jest obmywany buforem elektrodowym, co w połączeniu z wbudowanym ceramicznym wymiennikiem ciepła, zapewnia wysokiej jakości rozdziały białek w żelach poliakrylamidowych. Aparat jest dedykowany do rozdziału białek metodą elektroforezy 2D (2D-PAGE), po zakończonym ogniskowaniu izoelektrycznym (IEF) w żelach rurkowych lub paskach IPTG. W czasie elektroforezy białka migrują w żelu w kierunku poziomym, co pozwala na znaczne zminimalizowanie ilości buforu elektrodowego.


Zalety systemu:

 • Wysokiej jakości rozdziały, dzięki wbudowanemu ceramicznemu wymiennikowi ciepła
 • Elektroforeza białek i kwasów nukleinowych nawet w 6 żelach jednocześnie
 • Oszczędność buforu elektroforetycznego - poniżej 1 litra
 • Poziomy kierunek migracji białek w żelu


Aparat MINIPOL 2

miniaparat do podwójnej elektroforezy płytowej z rozprowadzaniem ciepła po obu stronach szyb

MINIPOL 2 jest aparatem do pionowej elektroforezy białek lub małych cząsteczek DNA i RNA w żelu poliakrylamidowym. Aparat został zaprojektowany do przeprowadzania szybkich analiz molekularnych, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej rozdzielczości metody i minimalnym zużyciu odczynników. W krótkim czasie (1 - 2 h) można przeprowadzić rozdział do 20 próbek (2 żele). Konstrukcja z pleksiglasu o dużej wytrzymałości oraz zabezpieczone przed korozją kable zasilające zapewniają długotrwałą eksploatację. Elektrody wykonane ze 100% platyny (bez domieszek innych metali), minimalizują ogrzewanie buforu podczas elektroforezy przy dużym napięciu. Cienka uszczelka zapewnia równomierny nacisk na żel umożliwiając wysoką rozdzielczość oraz eliminuje możliwość wyginania ścieżek podczas prowadzenia elektroforezy.


Zalety systemu:

 • elektrody wykonane ze 100% platyny (szybkie i równe rozdziały, niższa temperatura przy wysokich napięciach)
 • solidna i bezpieczna konstrukcja aparatu, uniwersalne i bardzo trwałe przewody
 • bardzo małe zużycie buforu elektroforetycznego
 • regulowana grubość żelu (0,5 mm, 1 mm lub 1,5 mm)
 •  elektroforeza na jednym lub dwóch żelach równocześnie
 • wysoka trwałość szyb grubości 2 mm
 • wygodny system wylewania żeli
 • niezawodne uszczelnienia

Zamawianie

Nr Kat

Produkt

Wyposażenie

101-100

Aparat STANDARD 2

Korpus aparatu z dwiema elektrodami platynowymi oraz profilowana uszczelka silikonowa, szyby ze szkła float o wymiarach 190 x 190 x 4 mm - 2 kpl., przekładki teflonowe grubość 1 mm - 2 kpl.
grzebień teflonowy grubość 1 mm/20 studzienek - 2 szt., pokrywa z kablami zasilającymi

101-117

Aparat STANDARD 6

Komora z platynowymi elektrodami i ceramicznym wymiennikiem ciepła, wkład do aparatu na 6 żeli, 6 kompletów szyb, 6 kompletów przekładek teflonowych, 6 grzebieni teflonowych, pokrywa z kablami zasilającymi, Instrukcja obsługi

103-100

Aparat MINIPOL 2

Wkład nośny z elektrodami platynowymi, dwiema silikonowymi uszczelkami, pokrywą wentylacyjną
szyby Minipol 2 (szkło float) o wymiarach 100 x 90 x 2 [mm] - 2 kpl., przekładki teflonowe gr. 1 mm - 2 kpl.
grzebień teflonowy 1 mm / 10 studzienek - 2 szt.
klamry 1" - 8 szt., kable połączeniowe


Części zamienne

Nr kat

Opis

Aparat STANDARD 2 (nr kat. 101-100), Aparat STANDARD 6 (nr kat. 101-117)

 

101-111

Przekładki Standard grubość 0,5 mm

 

101-112

Przekładki Standard grubość 1 mm

 

101-113

Przekładki Standard grubość 1,5 mm

 

101-114

Przekładki Standard grubość 2,0 mm

 

101-121

Grzebień Standard, grubość: 0,5 mm/10 studzienek

 

101-122

Grzebień Standard, grubość: 0,5 mm/20 studzienek

 

101-123

Grzebień Standard, grubość: 1,0 mm/10 studzienek

 

101-124

Grzebień Standard, grubość: 1,0 mm/20 studzienek

 

101-125

Grzebień Standard, grubość: 1,5 mm/10 studzienek

 

101-126

Grzebień Standard, grubość: 1,5 mm/20 studzienek

 

101-127

Grzebień Standard, grubość: 2,0 mm/10 studzienek

 

101-128

Grzebień Standard, grubość: 2,0 mm/20 studzienek

 

101-140

Szyby Standard

 

101-150

MULTIPOL Standard – zestaw do wylewania kilku żeli jednocześnie

 

100-150

Dryout Standard - zestaw do suszenia żeli PAGE z wyposażeniem

 

100-151

Folia do zestawu Dryout Standard (35 żeli)

 

100-152

Folia do zestawu Dryout Standard (100 żeli)

 


 

 Aparat MINIPOL 2 (nr kat 103-100)

 

103-111

Przekładki Minipol 2 grubość 0,5 mm

 

103-112

Przekładki Minipol 2 grubość 1,0 mm

 

103-113

Przekładki Minipol 2 grubość 1,5 mm

 

103-121

Grzebień Minipol 2, grubość: 0,5 mm/5 studzienek

 

103-122

Grzebień Minipol 2, grubość: 0,5 mm/10 studzienek

 

103-123

Grzebień Minipol 2, grubość: 1,0 mm/5 studzienek

 

103-124

Grzebień Minipol 2, grubość: 1,0 mm/10 studzienek

 

103-125

Grzebień Minipol 2, grubość: 1,5 mm/5 studzienek

 

103-126

Grzebień Minipol 2, grubość: 1,5 mm/10 studzienek

 

103-140

Szyby Minipol 2

 

103-150

MULTIPOL Minipol 2 – zestaw do wylewania kilku żeli jednocześnie

 

100-160

Dryout Mini - zestaw do suszenia żeli PAGE z wyposażeniem

 

100-161

Folia do zestawu Dryout Mini (35 żeli)

 

103-140

Klamry 1"

 

152-102

Kable połączeniowe