Powtarzalna i specyficzna analiza białek i kwasów nukleinowych metodami elektroforetycznymi w warunkach denaturujących oraz natywnych wymaga wysokiej jakości odczynników oraz zapewnienia powtarzalnych warunków fizyko-chemicznych w czasie elektroforezy. Oferujemy szeroką gamę sprzętu dedykowanego do elektroforezy płytowej białek (w warunkach natywnych i denaturujących) oraz metodykę i sprzęt do analizy kompleksów białko-białko oraz białko- kwasy nukleinowe. 


Aparat STANDARD 2             101-100
do podwójnej elektroforezy płytowej 19x19 cm, z rozprowadzaniem ciepła ze środkowej części żelu


STANDARD2 jest aparatem do pionowej elektroforezy białek lub kwasów nukleinowych w żelu poliakrylamidowym. Konstrukcja aparatu z wytrzymałego plekisglasu oraz zabezpieczone przed korozją kable zasilające zapewniają długotrwałą eksploatację. Elektrody zostały wykonane ze 100% platyny (bez domieszek innych metali), minimalizując ogrzewanie buforu podczas elektroforezy przy dużym napięciu. Cienka uszczelka zapewnia równomierny nacisk na żel, umożliwia wysoką rozdzielczość oraz eliminuje możliwość wyginania ścieżek podczas prowadzenia elektroforezy.


Zalety systemu:

 • elektrody ze 100% platyny (szybkie i równe rozdziały, niższa temperatura przy wysokich napięciach)
 • solidna i bezpieczna konstrukcja aparatu, uniwersalne i bardzo trwałe przewody
 • droga rozdziału żelu do 165 mm
 • regulowana grubość żelu (0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm lub 2 mm)
 • elektroforeza na jednym lub dwóch żelach równocześnie
 • wysoka trwałość szyb grubości 4 mm
 • pośredni, czteropunktowy regulowany docisk szyb
 • wygodny system wylewania żeli
 • niezawodne uszczelnienia

Aparat STANDARD 6      101-117

innowacyjny aparat do elektroforezy 2D, z wbudowanym ceramicznym wymiennikiem ciepła i mieszaniem buforu elektrodowego, pozwalający na elektroforezę do 6 żeli jednocześnieInnowacyjna konstrukcja STANDARD 6  pozwala na elektroforezę białek lub kwasów nukleinowych nawet w 6 żelach płytowych o wymiarach szyb 19 x 19 cm jednocześnie. Każdy żel z dwóch stron jest obmywany buforem elektrodowym, co w połączeniu z wbudowanym ceramicznym wymiennikiem ciepła, zapewnia wysokiej jakości rozdziały białek w żelach poliakrylamidowych. Aparat jest dedykowany do rozdziału białek metodą elektroforezy 2D (2D-PAGE), po zakończonym ogniskowaniu izoelektrycznym (IEF) w żelach rurkowych lub paskach IPTG. W czasie elektroforezy białka migrują w żelu w kierunku poziomym, co pozwala na znaczne zminimalizowanie ilości buforu elektrodowego.


Zalety systemu:

 • Wysokiej jakości rozdziały, dzięki wbudowanemu ceramicznemu wymiennikowi ciepła
 • Elektroforeza białek i kwasów nukleinowych nawet w 6 żelach jednocześnie
 • Oszczędność buforu elektroforetycznego - poniżej 1 litra
 • Poziomy kierunek migracji białek w żelu


Aparat MINIPOL 2     103-100

miniaparat do podwójnej elektroforezy płytowej z rozprowadzaniem ciepła po obu stronach szyb

MINIPOL 2 jest aparatem do pionowej elektroforezy białek lub małych cząsteczek DNA i RNA w żelu poliakrylamidowym. Aparat został zaprojektowany do przeprowadzania szybkich analiz molekularnych, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej rozdzielczości metody i minimalnym zużyciu odczynników. W krótkim czasie (1 - 2 h) można przeprowadzić rozdział do 20 próbek (2 żele). Konstrukcja z pleksiglasu o dużej wytrzymałości oraz zabezpieczone przed korozją kable zasilające zapewniają długotrwałą eksploatację. Elektrody wykonane ze 100% platyny (bez domieszek innych metali), minimalizują ogrzewanie buforu podczas elektroforezy przy dużym napięciu. Cienka uszczelka zapewnia równomierny nacisk na żel umożliwiając wysoką rozdzielczość oraz eliminuje możliwość wyginania ścieżek podczas prowadzenia elektroforezy.


Zalety systemu:

 • elektrody wykonane ze 100% platyny (szybkie i równe rozdziały, niższa temperatura przy wysokich napięciach)
 • solidna i bezpieczna konstrukcja aparatu, uniwersalne i bardzo trwałe przewody
 • bardzo małe zużycie buforu elektroforetycznego
 • regulowana grubość żelu (0,5 mm, 1 mm lub 1,5 mm)
 •  elektroforeza na jednym lub dwóch żelach równocześnie
 • wysoka trwałość szyb grubości 2 mm
 • wygodny system wylewania żeli
 • niezawodne uszczelnienia

    Zamawianie     Nr Kat        Zestaw                Opis wyposażenia
101-100
STANDARD 2

Korpus aparatu z dwiema elektrodami Pt oraz uszczelkami, Ramka dociskowa (2 szt) 

Szyby ze szkła float 190 x 190 x 4 mm - 2 kpl., Przekładki gr.1 mm 

2 kpl. Grzebień gr. 1 mm/20 studzienek - 2 szt., Pokrywa z kablami zasilającymi, 

Wypełnienie / blokada - dla potrzeb rozdziału pojedynczego żelu (1 szt)

101-117

STANDARD 6

Komora z platynowymi elektrodami i ceramicznym wymiennikiem ciepła, Wkład do

aparatu na 6 żeli, 6 kompletów szyb (190x190x4mm), 6 kompletów przekładek; 

6 grzebieni;  Pokrywa z kablami zasilającymi, Instrukcja obsługi

103-100

MINIPOL 2

Komora z elektrodami Pt  i uszczelkami Si, Pokrywą z kablami zasilającymi (1 kpl)

Szyby Minipol 2 o wymiarach 100 x 90 x 2 mm  (2 kpl.), Przekładki gr. 1 mm (2 kpl.),
Grzebień 1 lub 1,5 lub 2 mm/10 studzienek  (2 szt.)  Klamry 1" - 8 szt., 

Wypełnienie / blokada - dla potrzeb rozdziału pojedynczego żelu (1 szt, 

Instrukcja
Zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z poniższego formularza - z przyjemnością prześlemy informacje nt cen naszego sprzętu oraz jego zastosowań i metod laboratoryjnych,     Zamawianie 


       Nr Kat                         Części zamienne

101-111 Przekładki Standard grubość 0,5 mm
101-112 Przekładki Standard grubość 1 mm
101-113 Przekładki Standard grubość 1,5 mm
101-114
101-120
Przekładki Standard grubość 2,0 mm
Grzebień Standard, grubość: 1,0 mm/24 studzienek
101-121 Grzebień Standard, grubość: 0,5 mm/10 studzienek
101-122 Grzebień Standard, grubość: 0,5 mm/20 studzienek
101-123 Grzebień Standard, grubość: 1,0 mm/10 studzienek
101-124 Grzebień Standard, grubość: 1,0 mm/20 studzienek
101-125 Grzebień Standard, grubość: 1,5 mm/10 studzienek
101-126 Grzebień Standard, grubość: 1,5 mm/20 studzienek
101-127 Grzebień Standard, grubość: 2,0 mm/10 studzienek
101-128 Grzebień Standard, grubość: 2,0 mm/20 studzienek
101-140 Szyby Standard  19x19 cm x4 mm (2 szt)
101-150
MULTIPOL Standard – zestaw do wylewania
100-150 Dryout Standard - zestaw do suszenia żeli PAGE
100-151 Folia do zestawu Dryout Standard (35 żeli)
100-152 Folia do zestawu Dryout Standard (100 żeli)
101-160
Statyw do suszenia szyb STANDARD

 Aparat MINIPOL 2       nr kat 103-100
103-111 Przekładki Minipol 2 grubość 0,5 mm
103-112 Przekładki Minipol 2 grubość 1,0 mm
103-113
103-114
Przekładki Minipol 2 grubość 1,5 mm
Przekładki Minipol 2 grubość 2,0 mm
103-121 Grzebień Minipol 2, grubość: 0,5 mm/5 studzienek
103-122 Grzebień Minipol 2, grubość: 0,5 mm/10 studzienek
103-123 Grzebień Minipol 2, grubość: 1,0 mm/5 studzienek
103-124 Grzebień Minipol 2, grubość: 1,0 mm/10 studzienek
103-125 Grzebień Minipol 2, grubość: 1,5 mm/5 studzienek
103-126
103-127
103-128
Grzebień Minipol 2, grubość: 1,5 mm/10 studzienek
Grzebień Minipol 2, grubość: 2,0 mm/10 studzienek
Grzebień Minipol 2, grubość: 2,0 mm/5 studzienek
103-140
Szyby     Minipol     1kpl=2szt. 9x10 cm
103-150 MULTIPOL Minipol 2 – zestaw do wylewania
100-160 Dryout MINI   Zestaw do suszenia mini żeli PAGE 
100-161 Folia do zestawu Dryout Mini (35 mini żeli)
103-151 Wypełnienie 5 mg. MULTIPOL MINIPOL
103-152 Wypełnienie 10 mg. MULTIPOL MINIPOL
  103-153 Arkusz przekładki 10x9 MULTIPOL MINIPOL
  103-160 Statyw do suszenia szyb MINIPOL 2
  103-161   Klamry MINIPOL 2 ( 6 szt.)