Powtarzalna i precyzyjna analiza kompleksów białko-białko, białko-kwasy nukleinowe, białko-membrany oraz konformerów przestrzennych RNA i ssDNA metodami elektroforezy natywnej. 


Oddziaływania białko-białko oraz białko-kwasy nukleinowe mają istotny wpływ na funkcjonowanie większości procesów biologicznych. Około 80% ludzkich białek tworzy kompleksy z innymi białkami.  Szeroka gama metod analizy kompleksów białko-białko oraz białko-kwasy nukleinowe obejmuje metody in silico (Rys.1) , in vivo oraz in vitro. 

Istotnym elementem wpływającym na wybór metody  analizy kompleksów in vitro jest możliwość odtworzenia w jej czasie warunków zbliżonych  w jak największym stopniu do naturalnych warunków fizyko-chemicznych występowania badanego kompleksu.

Do jednych z częściej stosowanych metod analizy kompleksów in vitro należą metody oparte o elektroforezę natywną, które łączą w sobie funkcje analityczne i preparatywne i pozwalają dzięki temu na dalszą charakterystykę rozdzielonych w warunkach natywnych składników kompleksów np. metodami spektrometrii masowej, NMR, cryo-EM lub oznaczanie ich aktywności enzymatycznej/biologicznej. 

Do analizy kompleksów białko-białko najczęściej stosuje się metodę BlueNative a kompleksów białko-kwasy nukleinowe metodę EMSA. W celu zwiększenia rozdzielczości tych metod opracowano ich wersje 2D które pozwalają na identyfikacje pojedynczych składniki kompleksów.

Zapewnieni powtarzalności tych analiz wymaga standaryzacji sposobu przygotowania żeli polikarylamidowych (polecamy nasz Poradnik pt "Jak powtarzalnie spolimeryzować żel poliakrylamidowy") oraz odpowiedniej jakości odczynników chemicznych. Polecamy szeroką game dedykowanych odczynników do przygotowania, przeprowadzenia oraz wizualizacji białek w żelach poliakrylamidowych w pełni kompatybilnych z dalszą ich analizą np metodami spektrometrii masowej.

Nie bez znaczenie jest też zapewnienie powtarzalnych warunków elektroforezy natywnej. Oferujemy unikalny w skali świata, sprzęt DNAPointer(R) System (Rys . 2) Rysunek 1   Analiza struktury 3D kompleksów białko-memebrana metodami cryo-EM wymaga   

                       bardzo wysokiej jakości (jednorodności) analizowanego preparatu. Metody   

                       natywnej elektroforezy kompleksów białko-membrana pozwalają uzyskać pod-frakcje   

                       kompleksów różniące się nie tylko ich składem, ale także konformacją przestrzenną.


DNAPointer® System v 6.0


Parametry techniczne DNAPointer System v 6.0Zakres stablizacji temperatur żelu    2 - 65°C

Nastawa temperatury co         0,1°C


Jednorodność temperatury żelu                    0,2°C


Maksymalna liczba prób          34


Parametry techniczne:

 

Napięcie (max.)            3000 V


Natężenie prądu (max.)          300 mA


Moc urządzenia              600 W


Wymiary (sz x gł x wys)             350 x 420 x 380 mm


Waga                  22 kg


Zasilanie               230 V/50 HzDNAPointer ® System v 6.0 

stabilizuje temperature żelu/prób w czasie elektroforezy na poziomie 0,2°C co w czsie antywnych rozdziałów  np typu BlueNative lub EMSA zapewnia: 
  • 98% powtarzalność rozdiałów (EMSA, BlueNative, etc)
  • skrócony do 20% czas analizy w stosunku do klasycznych apratów do elektroforezy płytowej pozwla miedzy innymi na analizę stechiometrii i kinetyki powstawania kompleksów
  • optymalizacje temperatury analizy w zakresie od 4C do 65C
Metoda ta dzięki połączeniu analitycznej i preparatywnej funkcji w czasie jednego rozdziału kompleksów białkowych/ kw.nukleinowych umożliwia dalszą ich charakterytykę metodami takimi jak:

  • zymogramy - aktywność enzymatyczna 
  • immunodetekcję białek np. metodą np Western blotting
  • spektrometria masowa,  spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
  • mrożonej mikroskopii elektronowej (Cryo-EM)


Zamawianie

     Nr kat               Opis                                              Parametry użytkowe

 

105-100

 

DNA Pointer® System v 6.0

 

 

 - cyfrowy zasilacz wysokonapięciowy do 3000V; 

 - termodynamiczny układ chłodzący na ogniwach Peltiera, 

stabilizujący temperaturę żelu w zakresie 4 - 65 st. C / 0,1 st.C 

- komora elektroforetyczną : szyby o wymiarach 210 x 170 mm.

 - jednostka sterująca z ekranem dotykowym zapewnia 

programowanie oraz odczyt warunków elektroforezy 

w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie pozwala użytkownikowi: 

zapisywać profile elektroforez za pomocą gotowych szablonów dla 

każdego rodzaju elektroforezy (MSSCP, EMSA, BlueNative ), 

Dowolnie programować parametry elektroforezy (temperaturę, 

napięcie, moc, czas). Program posiada funkcję Gel Saver, 

pozwalającą na zachowanie wysokiej jakości rozdziału po 

zakończeniu elektroforezy.
Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego formularza w celu szybkiego uzyskania aktualnej oferty cenowej oraz informacji nt. zastosowań DNAPointer System do analizy konformerów przestrzennych kwasów nukleinowych (RNA, ssDNA), kompleksów białko- białko, białko-kwasy nukleinowe oraz białko-membrany a także detekcji i odkrywania mniejszościowych wariantów genetycznych w niejednorodnych próbach klinicznych i biologicznych (np biopsje z guzów litych, wirusy RNA) 


Wyposażenie i akcesoria

105-100 DNA Pointer System v 6.0 
105-111 Przekładki DNA Pointer   0,5 mm (2 szt)
105-112 Przekładki DNAPointer   1,0 mm (2 szt)
105-113 Przekładki DNAPointer   1,5 mm (2 szt)
105-114 Przekładki DNAPointer   2,0 mm (2 szt)
105-120 Grzebień DNAPointer 0,25mm/20 studzienek
105-121 Grzebień DNAPointer 0,5 mm/20 studzienek
105-122 Grzebień DNAPointer 0,5 mm/24   studzienek
105-123 Grzebień DNAPointer 0,5 mm/33   studzienek
105-124 Grzebień DNAPointer 0,5 mm/44   studzienek
105-125 Grzebień DNAPointer 1,0 mm/20   studzienek
105-126 Grzebień DNAPointer 1,0 mm/24   studzienki
105-127 Grzebień DNAPointer 1,0 mm/33   studzienki
105-128 Grzebień DNAPointer 1,0 mm/44   studzienki
105-129 Grzebień DNAPointer 1,0 mm/17 studzienki
105-130 Uszczelka U-kształtna DNAPointer 0,5 mm
105-131 Uszczelka U-kształtna   DNAPointer 1,0 mm
105-132 Uszczelka U-kształtna   DNAPointer 1,5 mm
105-133 Uszczelka U-kształtna   DNAPointer 2,0 mm
105-134 Uszczelka U-kształtna   DNAPointer 0,5 (26*16) mm
105-150 Szyby do zastawu DNAPointer v.4  (1 kpl = 2 szt)   24x19
105-151 Szyby do zastawu DNAPointer v.6  (1 kpl = 2 szt)   21x17
105-161 Multipol Zestaw DNAPointer v.6
105-162 Folia przekładkowa do Zest. Multipol (10 szt)
105-163 Wypełnienie   MULTIPOL DNA 10 mm 19x19
105-171 Statyw do suszenia szyb DNAPointer
105-191 Zestaw Dryout do suszenia żeli PA DNAPointer v. 6.0
105-192 Folia do zest. DRYOUT DNAPointer (35 żeli)
105-193 Folia do zest. DRYOUT DNAPointer (100 żeli)
105-200 Oprogramowanie DNA Pointer System