Multipol Standard  101-150

Zestaw do równoległej polimeryzacji żeli płytowych 19 x 19 cm


Zestaw Multipol Standard

Umożliwia samodzielną produkcję żeli polikarylamidowych  o  wymiarach 19x19 cm i o dowolnych parametrach chemicznych (usieciowanie, bufor, grubość, liczba zębów, pH etc). Prosty montaż oraz możliwość przechowywania spolimeryzowanych żeli w lodówce przez okres kliku tygodni nie tylko upraszczają procedurę elektroforezy, ale także zapewniają wysoką powtarzalność składu żeli a przez to uzyskiwanych wyników. 

Uwaga- czas wymagany do pełnego usieciowania łańcuchów poliakrylowych w żelu przez mostki bis-akrylowe to minimum 12 godz. Żele używane do elektroforezy 1-2 godz. po dodaniu chemicznych katalizatorów polimeryzacji (TEMED i APS) nie zachowują stałej wielkości por w żelu, co wpływa na obniżenie rozdzielczości w takim żelu cząsteczek  o niskich masach oraz obniża powtarzalność uzyskiwanych wyników.

Zestaw zapewnia:  

  • wygodną polimeryzację od 2 do 6 kompletów żeli jednocześnie
  • przygotowanie żeli zarówno liniowych jak i gradientowych 
Oferujemy pełny serwis i dostawę części zamiennych w 48 godz.! 
Multipol Minipol 103-150
Zestaw do równoległej polimeryzacji żeli płytowych 9 x 10 cm


Zestaw Multipol Minipol
Umożliwia samodzielną produkcję gotowych żeli polikarylamidowych o wymiarach 9x10 cm i o dowolnych parametrach chemicznych (usieciowanie, bufor, grubość, liczba zębów, pH etc)


Zestaw zapewnia:

  • wygodną polimeryzację od 2 do 6 kompletów żeli jednocześnie
  • przygotowanie żeli zarówno liniowych jak i gradientowych
Gotowe żele można przechowywać w lodówce przez kilka tygodni.