Zestaw KOMETA DNA                     nr kat 134-196

Analizy uszkodzeń DNA w pojedynczych komórkach metodą Comet Assay
a
a

Zamawianie

    Nr.Kat                Produkt                                                            Opis

134-196
COMETA DNA 2 x 10  

Komora do elektroforezy horyzontalnej z ceramicznym wymien-
nikiem ciepła na 20 szkiełek podstawowych, Uchwyt przenoszenia
20 szt. preparatów na szkiełkach mikroskopowych, Pokrywa wraz
kablami zasilającymi, Węże połączeniowe do zewnętrznego
urządzenia chłodzącego; Instrukcja

Zestaw Kometa DNA przeznaczony jest do oceny stopnia uszkodzeń i naprawy DNA w pojedynczych komórkach metodą Comet Assay.  Wysoką powtarzalność warunków lizy komórek i elektroforezy zapewnia najnowszej generacji ceramiczny wymiennik ciepła w  Komorze Elektroforetycznej. Dedykowany do podstawowych szkiełek mikroskopowych Uchwyt 2 x10 pozwala jednocześnie przenosić do 20 szkiełek podstawowych pomiędzy roztworami do inkubacji i Komorą Elektroforetyczną.

W skład Zestawu Kometa DNA wchodzi
  • komora do elektroforezy z nowej generacji, ceramicznym wymiennikiem ciepła
  • Uchwyt do przenoszenia, inkubacji oraz elektroforezy do 20 szt szkiełek mikroskopowych
Podstawowe zastosowania Zestawu KometaDNA:
  • Badania: cytologia, biochemia kwasów nukleinowych, mechanizmy naprawy DNA immunologia
  • Farmakologia - ocena genotoksyczności związków
  • Medycyna - onkologia - ocena odporności na cytostatyki uszkadzające DNA, diagnostyka DNA
  • Ochrona środowiska: monitorowanie występowania czynników fizycznych i chemicznych uszkadzających DNA w środowisku człowieka
  • Przemysł spożywczy: kontrola stopnia napromieniowania żywności w procesie sterylizacji radiacyjnej

Wyposażenie uzupełniające

Nr.Kat.                                   Opis

134-197 Wkład 2 x 10 do wylewania, przenoszenia i barwienia 20 szt. preparatów
134-198 Wkład 2 x 5 do wylewania, przenoszenia i barwienia 10 szt. preparatów