Bufory do genotypowania MSSCP

Oferujemy dedykowane do analiz MSSCP dedykowane roztwory żeli poliakrylamidowych, bufory denaturujące, obciążające oraz bufore elektrodowe Wysoka czystość odczynników gwarantuje wysoką powtarzalność i jakość uzyskiwanych uzyskiwanych wyników.