Bufory do genotypowania MSSCP

Oferujemy dedykowane do analiz MSSCP dedykowane roztwory żeli poliakrylamidowych, bufory denaturujące, obciążające oraz bufore elektrodowe Wysoka czystość odczynników gwarantuje wysoką powtarzalność i jakość uzyskiwanych uzyskiwanych wyników.
 

ZAMAWIANIE

Nr kat.

Produkt

200-101

SILVER STAIN DNA/RNA (25 żeli - 15 x 15 cm)

200-102

SILVER STAIN Białko (25 żeli - 15 x 15 cm)

200-103

SILVER STAIN DNA/RNA (5 żeli - 15 x 15 cm)

200-104

SILVER STAIN Białko (5 żeli - 15 x 15 cm)

200-107

Barwnik Coomassie Blue - do barwienia bialek w zelu PAGE, 500 ml

200-121

Akrylamid Mix 38,5% (Ak : bis 37.5:1), 100g

200-122

Akrylamid Mix 30 % (Ak:bis 29:1), 100g

200-123

Akrylamid Mix 30% (Ak:bis 29:1), 100g

200-125

Akrylamid Mix 20% (Ak:bis 19:1), 100g

200-131

30% Akrylamidy mix roztwór 19:1 do SSCP z 15% glicerol, 500 ml

200-132

30% Akrylamidy mix roztwór 19:1 do SSCP z 15% glicerol, 1000 ml

200-133

30% Akrylamidy mix roztwór 29:1 do SSCP z 15% glicerol, 500 ml

200-134

30% Akrylamidy mix roztwór 29:1 do SSCP z15% glicerol, 1000 ml

200-135

30% Akrylamidy mix roztwór 37,5:1 do SSCP z 15% glicerol, 500 ml

200-136

30% Akrylamidy mix roztwór 37,5:1 do SSCP z 15% glicerol, 1000 ml

200-141

Bufor denaturujący A do SSCP, 5ml

200-142

Bufor denaturujący B do SSCP, 2 ml

200-143

Bufor deneturujacy A do SSCP, 15ml

200-144

Bufor deneturujacy B do SSCP, 6ml

200-145

Bufor obciążający do elekt. DNA/RNA 6 x stężony, 1 ml

200-150

TBE x10 bufor elektroforetyczny, 1000 ml

200-151

TBS x10 (1.0 M Tris HCl, 1.5 M Sodium Chloride), 1 l

200-154

1,4-chloronaftol

200-155

TEMED, 1 ml

200-156

TEMED, 3 ml

200-157

SDS-PAGE bufor elektrodowy (x 10) 0.25M Tris, 1.92M Glycine, 1.0% SDS pH 8.3, 1000 ml

200-160

30% Akrylamid/bis mix 19:1 roztwór - ultra cz., 500 ml

200-161

30% Akrylamid/bis mix 19:1 roztwór - ultra cz., 1000 ml

200-162

30% Akrylamid/bis mix 29:1 roztwór - ultra cz., 500 ml

200-163

30% Akrylamid/bis mix 29:1 roztwór - ultra cz., 1000 ml

200-164

30% Akrylamid/bis mix 37,5 :1 roztwór - ultra cz., 500 ml

200-165

30% Akrylamid/bis mix 37,5:1 roztwór - ultra cz., 1000 ml

200-166

40% Akrylamid/bis mix 19:1 roztwór - ultra cz., 500 ml

200-167

40% Akrylamid/bis mix 19:1 roztwór - ultra cz., 1000 ml

200-168

40% Akrylamid/bis mix 29:1 roztwór - ultra cz., 500 ml

200-169

40% Akrylamid/bis mix 29:1 roztwór - ultra cz., 1000 ml

200-190

40% Akrylamid/bis mix 37,5 :1 roztwór - ultra cz., 500 ml

200-191

40% Akrylamid/bis mix 37,5:1 roztwór - ultra cz., 1000 ml

200-171

MSSCP starter kit (15 żeli)

200-172

MSSCP starter kit (75 żeli)

200-175

Siarczan amonu roztwór 10% (5ml)

200-177

Agaroza, opakowanie 250 g

200-178

Agaroza, opakowanie 500g

200-180

Bromek etydyny, roztwór 10 mg/ml w H2O, 10ml

200-181

Bromek etydyny, roztwór 500 µg/ml w H2O, 5ml

200-184

SYBR Green 10000x w DMSO, opakowanie 5 ml

200-185

Silan, 500 mg

200-190

BSA liofilizowane ≥96%, opakowanie 10g

200-196

BCR-599 certyfikowany wzorzec odniesienia mleka owczego i koziego z dodatkiem podpuszczki

200-203

Bufor fosforanowy, koncentrat na 3 l, opakowanie 120 ml

200-204

Bufor TRIS-TRICINE do Immunoelektroforezy, koncentrat na 5l