AgePlex Kit

zestaw do szacowania wieku człowieka na podstawie markerów epigenetycznych


AgePlex Kit przeznaczony jest do oszacowania wieku człowieka na podstawie markerów epigenetycznych z dokładnością ok 3,9 lat w przedziale od 2 do 80 lat . 

 Kit pozwala oszacować wiek badanej osoby na podstawie analizy poziomu metylacji pięciu markerów epigenetycznych z dokładnością ±3.9 roku.
 W czasie walidacji markerów stwierdzono prawidłowe oszacowanie wieku badanych osób na poziomie ± 5 lat dla ok 80% w grupie wiekowej 2-59 lat i 50% osób z grupy wiekowej 60-75 lat. To może oznaczać, że poziom metylacji  oznaczanych markerów epigenetycznych, po przekroczeniu wieku ok 60 lat ulega w większym stopniu indywidualnym zmianom, nie związanym bezpośrednio z upływem czasu a np stylem życia, stanem zdrowia lub wpływem środowiska.  

 Do oceny ilościowego poziomu metylacji markerów AgePlex używana jest metoda pirosekwencjonowania. Materiałem wyjściowym do badania może być np 1 ml krwi  obwodowej.
Oferujemy dedykowany dla potrzeb tej procedury Kit DNA BiConv (nr kat. 200-202) do modyfikacji DNA wodorosiarczanem sodu, oraz kity do izolacji genomowego DNA z krwi, tkanek oraz śladów biologicznych (Nr kat. 400-052 do 400-059)


ZAMAWIANIE

Nr kat.

Produkt

      Opis

200-201
AgePlex Kit
Zestaw odczynników do oznaczania poziomu metylacji w pięciu markerach metodą pirosekwencjonowania w 50 próbach. 
200-202
DNA BiConv
Zestaw odczynników do konwersji DNA wodorosiarczanem sodu (eng. DNA bisulfite modification) w 50 próbach