Odkrywanie nowych leków i szczepionek

We własnym zakresie oraz we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi prowadzimy prace nad opracowaniem nowych terapii i szczepionek dla ludzi i zwierząt.

Appus     

rozwijamy potencjalną terapie chorób autoimmunologicznych i zapalnych.  Pozytywne wyniki w mysim modelu choroby reumatoidalnego zapalenia stawów (collagen induced arthritis) wskazują na duży potencjał tego projektu. 


ScutumO

opracowujemy platformę analityczną umożliwiającą identyfikacje neo-antygenów obecnych w tkance guzów litychScutumN
potencjalna rekombinowana wirusowa szczepionka przeciwko chorobie Newcastle dla drobiu. Uzyskaliśmy pozytywne wyniki pilotowych klinicznych badań terenowych, oceniających bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki na przemysłowych gatunkach drobiu. Bezpośrednia porównawcza ocena skuteczności naszego kandydata z pierwszą dopuszczona do stosowania szczepionką, wskazują na możliwość uzyskania pełnej ochrony o 2 tygodnie wcześniej aniżeli referencyjna szczepionka.