Odkrywanie nowych leków i szczepionek

We własnym zakresie oraz we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi prowadzimy prace nad opracowaniem nowych terapii i szczepionek dla ludzi i zwierząt.

Appus         terapia chorób autoimmunologicznych i zapalnych. Uzyskano pierwsze, pozytywne
      wyniki na mysim modelu choroby reumatoidalnego zapalenia stawów (collagen  
      induced arthritis)


Taurus   kombinowana terapia przeciwnowotworowa. Na podstawie retrospektywnej  
          analizy na grupie ponad 4 tys pacjentów zaproponowano nowy schemat terapii  
       guzów litych

ScutumN  rekombinowana wirusowa szczepionka przeciwko chorobie Newcastle dla drobiu.
        Uzyskano pozytywne wyniki pilotowych klinicznych badań terenowych oceniających
        bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki wykonanych na przemysłowych
        gatunkach drobiu