Odkrywanie leków i szczepionek

We własnym zakresie oraz we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi prowadzimy prace nad opracowaniem nowych terapii i szczepionek dla ludzi i zwierząt.

Appus     
rozwijamy potencjalną terapie chorób autoimmunologicznych i zapalnych.  Uzyskaliśmy pozytywne wyniki wstępnej oceny aktywności tego kandydata w mysim modelu choroby reumatoidalnego zapalenia stawów (Collagen Induced Arthritis) oraz blisko 100% skuteczność w leczeniu Ropomacicze u psa .

ScutumO
opracowujemy platformę analityczną identyfikacji sekwencji neo-antygenów z guzów litych. 

ScutumN
potencjalna rekombinowana wirusowa szczepionka przeciwko chorobie Newcastle dla drobiu. Uzyskaliśmy pozytywne wyniki pilotowych klinicznych badań terenowych, oceniających bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki na przemysłowych gatunkach drobiu. Bezpośrednia porównawcza ocena skuteczności naszego kandydata z pierwszą dopuszczona do stosowania szczepionką, wskazują na możliwość uzyskania pełnej ochrony o 2 tygodnie wcześniej aniżeli referencyjna szczepionka.