Odkrywanie nowych leków i szczepionek

We własnym zakresie oraz we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi prowadzimy prace nad opracowaniem nowych terapii i szczepionek dla ludzi i zwierząt.

Appus      terapia chorób autoimmunologicznych i zapalnych. Uzyskano pierwsze, pozytywne wyniki na mysim modelu choroby reumatoidalnego zapalenia stawów (collagen induced arthritis). 

Taurus kombinowana terapia przeciwnowotworowa. Na podstawie retrospektywnej analizy na grupie ponad 4 tys. pacjentów zaproponowano nowy schemat terapii guzów litych. 

ScutumN  rekombinowana wirusowa szczepionka przeciwko chorobie Newcastle dla drobiu. Uzyskano pozytywne wyniki pilotowych klinicznych badań terenowych, oceniających bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki wykonanych na przemysłowych gatunkach drobiu.