We współpracy z parterami naukowymi prowadzimy prace nad projektami:

Vela
    
mobilna platforma analityczna, oparta o różnicową spektrometrię ruchliwości jonów, przeznaczona do detekcji organicznych związków lotnych. Docelowo zakładamy zastosowanie tej
platformy do diagnostyki np chorób metabolicznych, zapalnych i nowotworowych u ludzi na podstawie analizy substancji organicznych w wydychanym powietrzu.

Lacerta C
metoda, dedykowany sprzęt i odczynniki do półautomatycznej analizy poziomu uszkodzeń i skuteczności mechanizmów naprawy DNA.

.