We współpracy z parterami naukowymi prowadzimy prace nad projektami:

Vela
    
 mobilna platforma analityczna, opartą o różnicową spektrometrie ruchliwości jonów, przeznaczona do detekcji organicznych związków lotnych. Docelowo zakładamy zastosowanie tej

platformy do diagnostyki np chorób metabolicznych, zakaźnych  i nowotworowych u ludzi na podstawie analizy składu wydychanego powietrza.

Lacerta N 
 metoda, dedykowany sprzęt, odczynniki i procedura do oczyszczania całych, indywidualnych chromosomów z genomu drożdży. W przyszłości być może większych chromosomów.   

 Podstawowe zastosowanie tej technologii to przygotowanie materiału genetycznego do sekwencjonowania NGS metodami generujących długie odczyty np 15-20kbp (PacBio)

Lacerta C

 metoda, dedykowany sprzęt i odczynniki do analizy poziomu uszkodzeń i skuteczności mechanizmów naprawy DNA.

.