We współpracy z parterami naukowymi prowadzimy prace nad projektami:

Vela
    
 mobilna platforma analityczna, oparta o różnicową spektrometrię ruchliwości jonów, przeznaczona do detekcji organicznych związków lotnych. Docelowo zakładamy zastosowanie tej
platformy do diagnostyki np chorób metabolicznych, zakaźnych  i nowotworowych u ludzi na podstawie analizy składu wydychanego powietrza.

Lacerta N 
 metoda, dedykowany sprzęt, odczynniki i procedura do oczyszczania całych, indywidualnych chromosomów z genomu drożdży, a w przyszłości, być może, większych chromosomów. 
Podstawowe zastosowanie tej technologii to przygotowanie materiału genetycznego do sekwencjonowania NGS metodami generującymi długie odczyty np 15-20kbp (PacBio)

Lacerta C

 metoda, dedykowany sprzęt i odczynniki do analizy poziomu uszkodzeń i skuteczności mechanizmów naprawy DNA.

.