W związku z realizacja projektu badawcze współfinansowanego przez NCBiR i PGNiG nr Umowy POIR.04.01.01-00-0033/18

zapraszamy do składnia ofert na poniższe zapytania

Więcej informacji: info@kucharczyk.com.pl ; tel 22 6687147


Ogłoszenie rekrutacyjne 1/2018

Stanowisko: Inzynier

Nr referencyjny VELA/01

WARUNKI PRACY

Stanowiska badawczo-rozwojowe, praca umysłowa, obsługa sprzętu do montażu elektronicznego, gazowego i mechanicznego, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (telefon, drukarka, kopiarka, niszczarka). Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań z zakresu projektowania, testowania i uruchomiania elektronicznych urządzeń pomiarowych
 • montaż i uruchomianie urządzeń elektroniczno – mechanicznych
 • projektowanie mechanicznych rozwiązań stosowanych w opracowywanych urządzeniach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne: elektronika, mechatronika lub pokrewne
 • Znajomość pakietów Protel, Altium, Kicad, Eagle
 • Znajomość pakietów projektowania 3D SolidWorks, Autodesk
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów embedded
 • Znajomość zagadnień związanych z programowaniem mikrokontrolerów 8,16,32 bitowych
 • Znajomość języków programowania C, C++, Pascal, Basic
 • Znajomość pakietu MS Office

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres kucharczyk@kucharczyk.com.pl  w terminie do 15.10.2018
Zamówienie nr 1/2018

na dostawę części i modułów gazowych i elektronicznych wg specyfikacji "Moduł Analizy Próby - prototyp v 1"


Zainteresowanych dostawą materiałów i usług w marach Zamówienia nr 1/2018 uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej specyfikacji technicznej zamawianych materiałów i części pod adresem: kucharczyk@kucharczyk.com.pl do dnia 21.12.2018

Termin składania ofert: 27.12.2018Ogłoszenie nr 1/2019

zapraszamy do składania ofert na na dostawę elementów konstrukcyjnych z blachy nierdzewnej o grubości 1,5 - 2,5 mm zgodnie ze specyfikacją "Moduł Analizy Próby - prototyp v 1  - konstrukcja nośna". 

Zainteresowanych dostawą materiałów ramach tego Ogłoszenia uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej specyfikacji technicznej zamawianych materiałów i części pod adresem: kucharczyk@kucharczyk.com.pl do dnia 10.01.2019 r

Termin składania ofert upływa: 11.01.2019 r


Ogłoszenie nr 2/2019

zapraszamy do składania ofert na na dostawę OPROGRAMOWANIA do tworzenia dokumentacji technicznej i wykonawczej 3D

Wymagane parametry techniczne programu:  

1. Możliwość sporządzenia dokumentacji 3D

- projektowej,

- technicznej,

- wykonawczej

- oraz wizualizacji 3D

2. Ilosc - 1 szt

możliwość pracy z dwóch różnych komputerów rozłącznie w czasie 

Osoba do kontaktów: p Jacek Góralczyk tel 022 6687147

Oferty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres jacek.goralczyk@kucharczyk.com.pl

Termin składania ofert upływa: 29.11.2019 rOgłoszenie nr 3/2019

zapraszamy do składania ofert na na dostawę

Oprogramowania do prezentacji w formacie 2D i w czasie rzeczywistym wyników pomiarów GC/IMS oraz GC/DMS

Wymagane parametry techniczne Programu

1. Wymagania konieczne

1.1.  Prezentacja w czasie rzeczywistym rezultatów pomiarów z gazowego spektrometru jonowego typu GC/IMS oraz GC/DMS w formacie 2D

Osoby zainteresowane otrzymaniem zbiorów z przykładowymi danymi pomiarowymi typu GC/IMS zapraszamy do kontaktu: kucharczyk@kucharczyk.com.pl 

1.2. Program musi autonomicznie działać w środowisku MS Windows

1.3.  Możliwość archiwizacji, przetwarzania i eksportu w formacie graficznym i pdf wygenerowanych obrazów 2D

1.4.  Wsparcie i serwis oprogramowania przez okres minimum 6 miesięcy od dostarczenia produktu

2. Wymagania opcjonalne

2.1.  Możliwość wizualizacji danych pomiarowych w formacie 3D

3. Ilości

3.1 Program, Instalacja, Wsparcie techniczne programu przez okres minimum 6 M - 1 szt

4. Uwagi

Osoba do kontaktów: p Krzysztof Kucharczyk tel 022 6687147 ; kucharczyk@kucharczyk.com.pl

Oferty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres info@kucharczyk.com.pl

Termin składania ofert upływa: 10 grudnia 2019 r o godz 17:00 Ogłoszenie nr 4/2019

zapraszamy do składania ofert na na dostawę ______

Wymagane parametry techniczne

1. Możliwość

2. Ilosc - __ szt

Osoba do kontaktów: p _________________________ tel 022 6687147

Oferty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres info@kucharczyk.com.pl

Termin składania ofert upływa: ________2019 r