W związku z realizacja projektu badawcze współfinansowanego przez NCBiR i PGNiG nr Umowy POIR.04.01.01-00-0033/18

zapraszamy do składnia ofert na poniższe zapytania

Więcej informacji: info@kucharczyk.com.pl ; tel 22 6687147


Ogłoszenie rekrutacyjne 1/2018

Stanowisko: Inzynier

Nr referencyjny VELA/01

WARUNKI PRACY

Stanowiska badawczo-rozwojowe, praca umysłowa, obsługa sprzętu do montażu elektronicznego, gazowego i mechanicznego, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (telefon, drukarka, kopiarka, niszczarka). Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań z zakresu projektowania, testowania i uruchomiania elektronicznych urządzeń pomiarowych
 • montaż i uruchomianie urządzeń elektroniczno – mechanicznych
 • projektowanie mechanicznych rozwiązań stosowanych w opracowywanych urządzeniach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne: elektronika, mechatronika lub pokrewne
 • Znajomość pakietów Protel, Altium, Kicad, Eagle
 • Znajomość pakietów projektowania 3D SolidWorks, Autodesk
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów embedded
 • Znajomość zagadnień związanych z programowaniem mikrokontrolerów 8,16,32 bitowych
 • Znajomość języków programowania C, C++, Pascal, Basic
 • Znajomość pakietu MS Office

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres kucharczyk@kucharczyk.com.pl  w terminie do 15.10.2018Zamówienie nr 1/2018

na dostawę części i modułów gazowych i elektronicznych wg specyfikacji "Moduł Analizy Próby - prototyp v 1"

Zainteresowanych dostawą materiałów i usług w marach Zamówienia nr 1/2018 uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej specyfikacji technicznej zamawianych materiałów i części pod adresem: kucharczyk@kucharczyk.com.pl do dnia 21.12.2018

Termin składania ofert: 27.12.2018


Ogłoszenie nr 1/2019

zapraszamy do składania ofert na na dostawę elementów konstrukcyjnych z blachy nierdzewnej o grubości 1,5 - 2,5 mm zgodnie ze specyfikacją "Moduł Analizy Próby - prototyp v 1  - konstrukcja nośna".  Zainteresowanych dostawą materiałów ramach tego Ogłoszenia uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej specyfikacji technicznej zamawianych materiałów i części pod adresem: kucharczyk@kucharczyk.com.pl do dnia 10.01.2019 r

Termin składania ofert upływa: 11.01.2019 r