Bardzo dziękujemy za udział w trzeciej części naszego konkursu!

Prawidłowa odpowiedź to "B. czas przechowywania gotowego roztworu barwiącego"

Barwnik Coomassie brilliant blue G i R-250 są stosowane do ilościowego barwienia białek rozdzielonych w żelu poliakrylamidowym, w obecności SDS, z czułością rzędu 0,1-0,2 µg białka w prążku. Roztwór barwiący zawiera zazwyczaj 0,1% barwnika oraz wodny roztwór metanolu i kwasu octowego. Oprócz szerokiego zakresu liniowego, niskich kosztów i prostoty wykonania, do niewątpliwych zalet tej metody należy jej kompatybilność z możliwością dalszej analizy rozdzielonych i zabarwionych białek metodą spektometrii masowej. 

Pomimo powszechnego stosowania tej metody, często zdarza się jeszcze, iż gotowy roztwór barwiący jest używany wielokrotnie i/lub przechowany przez okres kilku tygodni. W czasie jego tak długiego przechowywania w temperaturze pokojowej zachodzi reakcja przekształcenia metanolu w formaldehyd. Ponadto w czasie barwienia, najszybciej odparowuje z tego roztworu także alkohol. W rezultacie prowadzi to spadku czułości oraz wzrostu tła żelu.

Aby uniknąć tego problemu, proponujemy gotowy, ekonomiczny i stabilny w temperaturze pokojowej Roztwór Barwnika Commassie (nr kat. 200-107 ) Procedura przygotowania gotowego roztworu brawiacego Coomassie polega na pobraniu kilku ml gotowego Barwnika Commassie do kuwety barwiącej i uzupełnienie go woda i kwasem octowym do objętości ok. 100 ml.Taki gotowy roztwór barwiący może być użyty kilkukrotnie w czasie tego samego dnia lub max 2-3 dni. W przygotowanym bezpośrednio przed użyciem roztworze barwiącym, czas barwienia białek w żelu PA można skrócić do 15-20 minut.


PORADA LABORATORYJNA

W celu zapewnieni czystego tła żelu w czasie odbarwiania oraz zredukowania liczby wymian odbarwiacza proponujemy włożenie do kuwety z żelem w czasie odbarwiania kawałka gąbki. Korzystnie bezbarwnej (jasnej). W czasie odbarwiania barwnik Coomassie który wypłucze się z żelu (cząsteczki nie związane z białkami) zwiąże się nieodwracalnie z gąbką co sprawia, że wymiana roztworu Odbarwiacza nie będzie konieczna.


Zwycięzcami trzeciej części naszego KONKURSU są:

1.  Pani Ewa z Białegostoku

2.   Pan Krzysztof z Bonina k. Koszalina


Zwycięzcy otrzymują termobloki!

GRATULUJEMY!