Metagoneomika


Poziom metylacji wybranych markerów.
 

Oferujemy usługi w zakresie ilościowego oznaczania poziomu metylacji wybranych markerów epigenetycznych.
W ramach usługi możemy zaprojektować i walidować startery oraz warunki namnażania wybranych markerów metodą PCR oraz oznaczania ich poziomu metylacji metoda pirosekwencjonowania.

Aktywacja lub hamowanie szlaków sygnałowych

Oznaczanie aktywacji lub hamowania aktywności szlaków sygnałowych na podstawie ilościowego oznaczania poziomu mRNA wybranych markerów metoda qPCR lub sekwencjonowania pełno genomowego mRNA.


Uslugi Meta